Ενεργοί πελάτες

0

Υλοποίηση

Άμεση Εξυπηρέτηση Πελατών 100%
Αξιόπιστη Παράδοση Έργου 100%

Χρόνια εμπειρίας

0
Οι Υπηρεσίες της Εnerdata

Το Power BI σάς επιτρέπει να συνδέσετε εύκολα τις προελεύσεις δεδομένων σας, να απεικονίσετε και να ανακαλύψετε τα σημαντικά στοιχεία και να τα μοιραστείτε με όσα άτομα θέλετε.

Οι εταιρείες επιτυγχάνουν επιχειρηματικά οφέλη. Πιο αξιόπιστα δεδομένα. Βελτίωση στη λήψη αποφάσεων. Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων κάνοντας χρήση συστημάτων ERP.

Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους πελάτες σας, που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της με το κατάλληλο σύστημα CRM.

Διαχειριστείτε και οργανώστε την αποθήκη σας με έξυπνες λύσεις WMS συστημάτων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή για εσάς.

Αναλαμβάνουμε την παροχή εγκατάστασης συστήματος HRM κατάλληλο για την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας.

Υπηρεσίες ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ευφυία και η δυναμική των σύγχρονων λογισμικών για κάθε επιχείρηση. Κερδίστε πολλαπλά οφέλη, σημαντικές φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Softone.