Τα πάντα & γύρω από τον κόσμο της Πληροφορικής!

Enterprise solutions

Η επιτυχία βρίσκεται στην εξειδίκευση! Σε όποιο επιχειρηματικό κλάδο κι αν ανήκετε υπάρχει ένα πλάνο δημιουργίας και διαχείρισης ειδικά για εσάς!

Οι Υπηρεσίες της Εnerdata

Λύση BI

Το Power BI σάς επιτρέπει να συνδέσετε εύκολα τις προελεύσεις δεδομένων σας, να απεικονίσετε και να ανακαλύψετε τα σημαντικά στοιχεία και να τα μοιραστείτε με όσα άτομα θέλετε.

Οι εταιρείες επιτυγχάνουν επιχειρηματικά οφέλη. Πιο αξιόπιστα δεδομένα. Βελτίωση στη λήψη αποφάσεων. Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων κάνοντας χρήση συστημάτων ERP.

Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους πελάτες σας, που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της με το κατάλληλο σύστημα CRM.

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με νέο σχεδιασμό κατάλληλο για κάθε είδους επιχείρηση. 

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία ηλεκτρονικών B2B & B2C καταστημάτων,

Εγκατάσταση & Υποστήριξη Λογισμικών

Support

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη σας σε εμπορικές εφαρμογές, CRMS & ERPS.

Υπηρεσίες ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ευφυία και η δυναμική των σύγχρονων λογισμικών για κάθε επιχείρηση. Κερδίστε πολλαπλά οφέλη, σημαντικές φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Softone.