Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για εμάς / About Us

Η εταιρεία δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, με όρεξη για δημιουργία και προσφορά.

Οι άνθρωποι της Enerdata Enterprise Solutions έχουν μεγάλη εμπειρία στην Διοίκηση και Διαχείριση Έργου (Project management), Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (Business Consulting), Ανάπτυξη Λογισμικού (Programming), Παραμετροποίηση Εφαρμογών (Customization), Εκπαίδευση Χρηστών (Users’ Training), εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων και hardware και χρησιμοποιεί τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες αιχμής.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στις εφαρμογές ERP μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε λέσεις για οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση βασισμένες στα πιο δημοφιλή ERP συστήματα της αγοράς. Με την πείρα μας στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών επιχειρηματικής πληροφόρησης (BI) μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές πληροφόρησης διοίκησης (MIS) και υποστήριξης επιχειρησιακών αποφάσεων (DSS) για οποιαδήποτε δραστηριότητα και οποιαδήποτε βάση δεδομένων.

Με την εμπειρία μας στην ανάλυση απαιτήσεων και ανάπτυξη εφαρμογών μπορούμε να υλοποιήσουμε σε ελάχιστο χρόνο εξειδικευμένες εφαρμογές. Σε αυτές περιλαμβάνονται από κατασκευή ιστοσελίδων, διαδικτυακών καταστημάτων μέχρι πολύπλοκες εφαρμογές διαχείρισης, παραθυρικές ή διαδικτυακές, πάντα με τεχνολογία αιχμής, άριστη ποιότητα και τον καλύτερο λόγο value/money.

H ειδικευμένη ομάδα συμβούλων και τεχνικών της Enerdata Enterprise Solutions καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της και πέραν του σταδίου της αρχικής υλοποίησης σε όλη την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του συστήματος, παρέχοντας υποστήριξη και εκπαίδευση όποτε χρειαστεί σε παλαιούς και νέους χρήστες.

Οι επιχειρήσεις στις μέρες μας δραστηριοποιούνται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον με πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Μια εταιρεία που θέλει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση επιβάλλονται γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις. Ενώ οι περισσότερες από τις επιχειρησιακές λύσεις χάνουν την ευελιξία τους μετά την υλοποίησης τους, οι λύσεις της Enerdata Enterprise Solutions επιτρέπουν αλλαγές και κατά την λειτουργία της εταιρείας και παρέχονται άμεσες λύσεις στις ανάγκες της εταιρείας και μετά την υλοποίηση – ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει γρήγορη και άμεση ανταπόκριση εξαιτίας του συνεχούς ελέγχου.

Οι πελάτες της Enerdata Enterprise Solutions αντιμετωπίζουν το λογισμικό ως επένδυση και οχι ως εφάπαξ κόστος. Θέλουν το λογισμικό που αποκτούν σήμερα, να μπορεί μελλοντικά να αυξήσει τα μετοχικά κέρδη. Οι λύσεις της Enerdata Enterprise Solutions προσφέρουν στους πελάτες μια ευέλικτη, ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική που μειώνει το κόστος ιδιοκτησίας.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Enerdata Enterprise Solutions είναι η φήμη της και το προσωπικό της. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης της Enerdata Enterprise Solutions είναι κατά κύριο λόγο συνεργάτης. Ένας συνεργάτης ο οποίος αισθάνεται άνετα και ασφαλής από τις υποδομές πληροφορικής που υποστηρίζουν την εταιρεία του και ότι οποιαδήποτε απαίτηση της αγοράς ή πληροφόρηση χρειαστεί μπορεί να την έχει στον ελάχιστο χρόνο με την μέγιστη ποιότητα και την καλύτερη αξία προς κόστος. Ένας συνεργάτης που θα μεγαλώνει στηριζόμενος στις λύσεις πληροφορικής που του παρέχονται και θα αποτελεί διαφήμιση για την εταιρεία.

Η υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες από έμπειρο προσωπικό είναι άμεση και περιεκτική. Κάθε αίτημα αντιμετωπίζεται σαν κρίσιμο επιχειρησιακά, και επιλύεται με την μεγαλύτερη πληρότητα λύσης και την μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν κάποιο ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί από την υπάρχουσα λύση δίνεται άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό κατάλληλης επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης ώστε να δίνει λύσει στο ζήτημα που προέκυψε.

Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η μέτρηση μιας αποτελεσματικής επιχειρησιακής λύσης πλέον βασίζεται στο πόσο γρήγορα το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές ιδέες μέσα στο περιβάλλον της εταιρείας. Με τα συστήματα που υποστηρίζει η Enerdata Enterprise Solutions μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ιδέα χωρίς να επηρεαστεί καμία άλλη δραστηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό στην κυριολεξία ο πελάτης επανακτά τον έλεγχο της επιχείρησης του.

Η αξιοπιστία προτεραιότητα!