Συστηματα CRM

Συστήματα Διαχείρισης Πελατών-CRM
(Customer Relationship Management).

100%

μείωση κοστουσ

100%

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

100%

Αποτελεσματική

100%

αμεση εκτελεση εργασιων

SOFTONE CRM

Το ακρωνύμιο CRM σημαίνει Customer Relationship Management, δηλαδή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.

Το CRM αποτελεί ένα λογισμικό σύστημα, αλλά στην πραγματικότητα, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή τεχνολογία.

Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, το CRM σας βοηθά να δημιουργήσετε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες σας, να αυξήσετε τα έσοδα της επιχείρησής σας και να δημιουργήσετε μια συνολικά ανώτερη και πιο ποιοτική πελατειακή εμπειρία (customer experience).

Το CRM αποτελεί ουσιαστικά μια επιχειρησιακή στρατηγική, ειδικά σχεδιασμένη για τη βελτίωση των εσόδων και της κερδοφορίας, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών σας (customer loyalty).

Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όταν εφαρμοστεί με επιτυχία, το CRM δίνει στις επιχειρήσεις όχι μόνο τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με κάθε πελάτη, αλλά προσφέρουν και έναν τρόπο μέτρησης της αξίας τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

SOFTONE CRM

Λειτουργικές Ενότητες

Marketing

Marketing

Δημιουργία και Διαχείριση Campaigns, SMS Campaigns, Διαχείριση Βάσης Πελατών, Διαχείριση Ερωτηματολογίων

Πωλήσεις

Διαχείριση Δυναμικού Πωλήσεων, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση υποψηφίων πελατών, Διαχείριση Επαφών, Διαχείριση Ευκαιριών Πώλησης, Διαχείριση Παραγγελιών, Merchandising

Reporting

Operations

Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης & Τεχνικοί, Δρομολογήσεις, Επαφές & Φυσικά Πρόσωπα, Διαχείριση εγκρίσεων ενεργειών, Συγχρονισμός με Outlook, Gmail

Reporting

Διαχείριση Επισυναπτόμενων Αρχείων & Εγγράφων, Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές, Σχεδίαση Αναφορών (Basic & Advanced), Merging, Ανάλυση QlikView Run Time, Έτοιμες Αναφορές Υποσυστημάτ