Συστηματα HRM

H σύγχρονη λύση διαχείρισης Προσωπικού.

100%

μείωση κοστουσ

100%

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

100%

Αποτελεσματική

100%

αμεση εκτελεση εργασιων

SOFTONE HRM

SoftoneHrm

Οι ανάγκες για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στηρίζονται σε τεχνολογικά προηγμένα λογισμικά συστήματα όπου βοηθούνε τους HR managers να προσαρμόσουν την διαχείριση των τμημάτων τους αξιοποιώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

SοftOne Μισθοδοσία

Για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της εύρυθμης μισθοδοτικής λειτουργίας έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία

  • Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων.
  • Παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διαχείριση λειτουργιών προσωπικού (Human Resources Management)
  • Προσφέρει όλες τις λειτουργίες, έντυπα και αναφορές που απαιτούνται από τη νομοθεσία στην κατάλληλη μορφή
  • Περιλαμβάνει δυνατότητες κατανομής εργαζομένων σε κέντρα κόστου, ενημέρωσης Γενικής ή/και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ενημέρωση εφαρμογών τρίτων.
  • Παρέχει τη λειτουργία προγραμμάτων βαρδιών των εργαζομένων (ημερολόγιο εργασίας-βαρδιολόγιο).
  • Περιλαμβάνει ειδικά εργαλεία-εφαρμογές HR, όπως:
    ♦ Ενημέρωση και web εφαρμογές σχετικά με τις Διατάξεις της Νομοθεσίας και Φορολογικών υποχρεώσεων και υπερεργασίας.
    ♦ Εφαρμογή customized timesheets για τη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερες Πληροφορίες

SOFTONE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

DATA SHEET

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

H εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και σε διαρκή βάση όλες τις διατάξεις νόμων και φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με τη μισθοδοσία εργαζομένων, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης, η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης

Πρόσβαση από παντού

Αποκτήστε ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στην εφαρμογή μισθοδοσίας χωρίς περιορισμούς, με τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργία του λογισμικού Soft1 στο cloud!

Μικρεσ & μεσαιεσ επιχειρησεισ

Ολοκληρωμένη διαχείριση, συνεχής ενημέρωση

Παρακολουθήστε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις γιατη μισθοδοσία εργαζομένων με πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε περίπτωσης και έχοντας απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για αντιμετώπιση ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αναγκών

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Δώστε τη δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης για ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.