100%

μείωση κοστουσ

100%

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

100%

Αποτελεσματική

100%

αμεση εκτελεση εργασιων

Πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης

 

WMS Solution – Manage Warehouse

 

Tα προγράμματα WMS Solution – Manage Warehouse στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των υπηρεσιών πληροφορικής και κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης και κέντρου εφοδιασμού (supply & logistics centers).

 

Αποθήκη-Αποθέματα

Η ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση υλικών αποθήκης, καθώς και τα παραστατικά κινήσεων και ενδοδιακινήσεων αυτών για όλους τους αποθηκευτικούς σας χώρους.

  • Αποθηκευτικοί Χώροι

    Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων.

  • Θέσεις Αποθήκευσης – Ράφια

    Παρακολούθηση θέσεων αποθήκευσης σε όλες τις διακινήσεις αποθεμάτων.

  • Προσαρμογή module ανάλογα με τις ανάγκες σας.

WMS Solution - Manage Warehouse